[ ĒARŞEM, 2017-09-20 ]   [ BIKE MALPERA DESTPŹKŹ ]   [ BŹXE NŹV BIJAREYAN ]   [ KONTAKT ]   [ INFO ]   [ LŹGERĪN & ARŞĪV ]  
DESTPŹK
Nūēe
Nivīsar
Kulturmagazīn
Hevpeyvīn
Kolumnīst
Ewrokurd
E-Pirtūk
Līteratūr
Ziman
Muzīk
Foto
Līnk
E-POSTEYA TE
  Nav (Username)  
   
  Žīfre (Password)  
   
   
     
   »E-posteyeka nū
 bo xwe qeyd bike
 
REKLAM


MUZĪK 
Kurdisk musik
Kurdistans historia har präglats av att det kurdiska folket ständigt varit splittrat förr på grund av feodala gränser och i nutid genom godtyckligt dragna statsgränser. Detta har också påverkat kulturlivet, där i synnerhet musiken kommit att spela en mycket viktig roll – en roll som ett privilegierat, ja unikt medium som fått en tydlig och grundläggande socialfunktion. Allt, från historiska krönikor till lyrisk poesi, från episka dikter till litterära verk blir tonsatt och sprids som sånger, menar Kendal Nezan. På så vis blir berättelserna lättare att komma ihåg och bevara till eftervärlden.

Den kurdiska musiken är till sin natur folklig och »anonym«. Omständigheterna kring dess uppkomst och utveckling är ofta mycket skiftande och svåra att fastställa. Ursprungligen blev de rent vokala sångerna ofta komponerade av kvinnor, som önskade ge uttryck åt sina känslor av sorg eller - mera sällan - av glädje. De kunde också födas under poesitävlingar som unga män och kvinnor roade sig med på vandring längs bergsstigarna eller i andra sammanhang där unga människor träffades: nattliga möten på byns torg, nyårsfirande, fester i samband med bröllop (som ibland kunde pågå i tre veckor). En sång kunde också komma till som en reaktion på en tragisk händelse.

Sångare och musikanter

När en sång väl har skapats, kompletteras den med ett instrumentalt ackompanjemang. Sångens »kompositör« förblir oftast anonym och sången sprids vidare genom speciella sångare eller trubadurer, dengbźj. Dessa reser omkring från by till by och för sången vidare.

En dengbźj är oftast en bonde med ett mycket gott minne och en vacker sångröst, ibland med förmåga att hantera ett instrument. Dengbźj nöjer sig inte med att sprida andras lokala alster från ett hörn av Kurdistan till ett annat och på så sätt fungera som en effektiv förmedlare av en kurdisk nationalkultur; han är också själv konstnär, poet och kompositör. Det finns även andra slag av sångare och musikanter, dels mitrib (underhållare), dels cengene (halvprofessionella musiker av »bohemiskt« ursprung, specialiserade på att spela def (bastrumma) och zirne (oboe). De ger liv åt såväl lokala tillställningar som bröllopsfester.

Melodierna varieras, orden förblir desamma

Eftersom sångerna överförs muntligt från generation till generation, bevaras i allmänhet de ursprungliga orden. Däremot är melodin endast en lös ram och föremål för ständiga förändringar och improvisationer - improvisationer som bidrar till att fullkomna musiken och som utgör en garanti för dess fortbestånd. Uttolkaren är sällan endast utövare; han lägger ner stor möda på sin uppgift och ger musiken ett personligt uttryck, bl.a. genom att använda instrument som inte varit i bruk vid tidigare tolkningar.

Instrumentens roll

Instrumentens roll är förhållandevis sekundär. I likhet med annan folkmusik i Mellersta Östern är den kurdiska monodisk; melodin är i huvudsak av vokal karaktär och det instrumentala ackompanjemanget används huvudsakligen för att försätta lyssnaren i en bestämd sinnestämning, så att denne blir mer mottaglig för de budskap som orden förmedlar. Ofta förefaller det som om orden har företräde framför melodin och att denna framför allt är ett hjälpmedel för att lättare kunna minnas texten. Samma sång kan därför, med olika ackompanjemang och olika utförande, variera i mycket hög grad från region till region i Kurdistan.

Nomadiskt inflytande

Det nomadiserande levnadssättet har haft ett stort inflytande på kulturlivet i allmänhet och på musiken i synnerhet. De kringvandrande fåraherdarnas sånger, melodierna som sjöngs vid festligheterna i samband med avresan från bergen, eller vid hemkomsten till slätterna, sångerna vid fårklippningen eller vid lammens födelse - alla dessa spelar fortfarande en viktig roll i dagens kurdiska musikrepertoar.

Musikalisk gränslinje

På Kurdistans sydligaste slätter, bevattnade av Eufrat, Tigris och deras bifloder, växte det fram en civilisation av jordbrukare. Gränslinjen mellan den ursprungligen nomadiska kulturen i Kurdistans berg och den bofasta befolkningens kultur på slättlandet, är på de musikaliska området tämligen klar. Bergsborna använder i sin musik framför allt blåsinstrument, och med en del av dessa, t.ex. dūdūk, kan man frambringa speciella ekoeffekter. På slättlandet dominerar stränginstrument, först och främst tenbūr, den sexsträngade kurdiska lutan. Dock har de kurdiska sångerna, vare sig de härstammar från slättlandet eller högplatåerna, en rad gemensamma drag. Med undantag för dilok (dans- och underhållningssångerna) är sångerna »långa«, känslosamma och vemodiga.

Strukturschema

Den traditionella kurdiska sången har en repetitiv struktur, vars grundelement - strofen - i allmänhet består av tre till sju melodifraser. En strof innehåller i sig hela melodilinjen och det enda, som ändrar sig från en strof till en annan är texten. Fraserna har inte nödvändigtvis samma längd, eftersom versraderna, som är i obunden form, endast då och då innehåller ett likartat antal stavelser. Dessutom - om en sång är av den »långa« typen - pågår den i samma stämning från början till slut; muntra eller livliga inslag med annan stämning eller rytm får inte komma in i bilden eller störa sångens dominerande grundton. Detta strukturschema är giltigt också för dilok och de religiösa sångerna.

Hjälte- och kampsånger

På grund av krigets centrala betydelse i kurdisk historia, finns det ett mycket stort antal hjältesånger, vilka likaledes förekommer i en höglandsvariant och en slättlandsvariant. Detta framgår även av benämning på sångerna; bland invandrarna på slättlandet kallas de delal (vackra sånger), medan de som bor bland bergen kallar dem lawikźn siwaran (ryttarsånger). Delal, vars traditionella melodilinje berikar Främre Asiens konstmusik med Maqam Kurdī-hicazkar (en motsvarighet till Greklands doriska tonart), beledsagas ofta av en tenbūr och dūdūk. Ryttarsångerna har en mycket mindre regelbunden melodilinje och mera staccato och livliga rytmer än vad som är fallet med delal.

Dessa hjälte- och kampsånger – vilka improviseras fram av antingen dengbźj, som själva är aktiva i kampen, eller kvinnor, som är angelägna att förmedla sina upplevelser av hjältedåden och förstärka stridsmoralen – utgör sannskyldiga historiska krönikor, där så gott som alla händelser av lokal och nationell betydelse är uppräknade.

Det är således genom dessa sånger som de kurdiska barnen lär sig sitt folks historia, åtminstone den som har utspelar sig under de senaste tvåhundra åren. De flesta sånger förhärligar dem som tappert har kämpat för friheten. Förutom dessa sånger finns det även sådana, som berättar om familjers gräl om äganderätten till de bästa betesmarkerna, om fördelningen av bevattningssystemen eller behandlar försvaret av familjens eller stammens heder.

Hjälten

Förutom att dessa sånger är av intresse som viktiga källor till kunskap om olika händelser, vittnar de också om mentaliteten, sederna, värdena och arketyperna hos de lika sociala skikten i dagens och gårdagens kurdiska samhälle.

Hjälten är en person (man eller kvinna) vars handlingar gör honom aktad, som kämpar modigt och som aldrig flyr slagfältet. Hjälten är en utomordentlig krigare, men också ett dygdemönster, storsint mot den svage och den besegrade, med förmåga att kunna uthärda smärta och mån om att följa vissa bestämda hedersregler.

Sorgemusik

Mellan Jazireh och Mahabad återfinner man en musik som är mollstämd och präglad av sorg och vemod. Dess användning är begränsad, de dystra melodierna som spelas på def-ū-zirne, blūr eller dūdūk-ū-‘erbane, är avsedda för ceremonierna vid begravningen av unga flickor eller män vilka dött ogifta. Vid sådana tillfällen framförs sånger kallade lawij, långa dikter som ibland är religiöst inspirerade. Dessa nostalgiska och melankoliska sånger sjungs stundom även vid andra tillfällen, t.ex. vid intima fester med nära vänner.

Kärlekssånger

Berdolavī eller »spinn- och vävsångerna«, som de unga flickorna och kvinnorna nynnar på medan de spinner sitt garn eller väver filtar, är likaledes fyllda av svårmod eller tungsinne. Kärlekssångerna (kilamźn dilan), mestadels skapade av kvinnor, är i allmänhet korta och har en enkel och fullständigt fri struktur. Den lyriska livfullheten begränsas inte av något tvång vad gäller harmoni, versmått eller ens rim.

De kurdiska sångerna handlar först och främst om olycklig kärlek, kärlek som hindras av de otaliga reglerna som gäller i ett patriarkaliskt samhälle. Kanske finns här en förklaring till den enorma mängden kärlekssånger i bruk; i Sovjetunionen där många kurdiska bosättningar finns, har sovjetiska musikforskare lyckats samla in över tusen sånger.

Ofta har en kärlekssång tidigare varit en enkel, improviserad dialog, som blev framsjungen under ett möte mellan en ung man och en flicka. Ett snabbt utbyte av ögonkast, ett knappt märkbart leende på den unga flickans läppar vid mötet nere vid källan, på en bergstig eller en landsväg, och en lång tid av prövningar började – med lidanden, uppoffringar och hänförelse – återspeglade i dessa sentimentala sånger, längtansfulla och nostalgiska vädjanden som sändes över berg och dalar till den älskade.

Dans- och underhållningssånger

Dilok, eller dans- och underhållningssångerna som sjungs under festkvällar i kretsen av vänner eller vid olika högtider (bröllop, nyårsfirande, ett barns födelse eller omskärelse), ackompanjeras – beroende på region – av blūr-dembilk, def-ū-zirne eller tenbūr-dembilk. Ett mera okonstlat ackompanjemang kan bestå av handklappningar eller tenbūr.

Dansformer

Kurdiska danser utförs i regel med män och kvinnor. Beroende på vilken dans (dīlan) som utförs, håller den manliga och kvinnliga dansaren i varandra med lillfingret eller handen, eller så lägger de sina händer på den bredviddansandes axlar. Rytmen i dilok, som först sjungs av en ledare och därefter upprepas av de övriga, får understöd av slagverket (def, dembilk). Alla delar av kroppen är i princip engagerade i dansen, men det vi ser är bara att fötter och bröstkorg rör sig i exakta och rytmiska rörelser.

Den kurdiska dansen har talrika varianter som i många fall är uppkallade efter den region varifrån den härstammar (Botani, Derikī, Amūdī, etc.) eller efter de ingående rörelsernas form. Den vanligast förekommande dansen är govend, en ringdans i vilken män och kvinnor, arm i arm, utför små och ganska komplicerade steg kombinerat med utpräglat rytmiska, vaggande rörelser och chassé-croiséfigurer. Den har dussintals varianter, vilka inkluderar sźgavī eller sźpźyī (tresteg), ēaēanź, siltanź och ēepik.

Den politiska visan

I de moderna politiska visorna utnyttjas dikter av sådana klassiska författare som Feqehź Teyran, revolutionär poet på 1300-talet och Ehmedź Xanī, 1700-talsförfattaren som bl.a. skrivit det kurdiska nationaleposet Mem ū Zīn. Även texter av moderna poeter som Hejar, Bźkes m.fl. används. Den politiska visan, som alltså är icke-anonym, tonsatt poesi, ackompanjeras av tenbūr.

Hovmusik

Tidigare, under medeltiden, fanns det en förfinad och konstfull musik vid de kurdiska feodala hoven. Detta framgår av samtida berättelser, men idag är vår kunskap om denna musik begränsad.

Hurudan var den musik, som utfördes av den tidens dengbźj, sånger som »fick åhörarnas ögon att tåras och deras hjärtan att smälta?« Vilka var de »sublima och gripande« melodierna som tenbūrvan (de kurdiska lutspelarna) exekverade så att åhörarna trodde att »de fick sin konst och sina hemligheter direkt från himlen?« Hur lät denna hovmusik? Var den modal, och i så fall, vilka förbindelse fanns med den konstmusik, som förekom vid kalifens hov? Alla dessa frågor förblir obesvarade.

Vad vi vet är, att den kurdiska musiken gett viktiga bidrag till utvecklingen av den muselmanska konstmusiken och vi kan därför sluta oss till att det musikaliska livet i Kurdistan under denna period stod på en mycket hög nivå.

Ibrahim och Ishaq Mawsili

Ibrahim al-Mehdi (743–806) nådde under kalifen Harun al-Rashid en mycket aktad position. Han blev kalifens oskiljaktiga följeslagare (nadīm) och blev den som grundade det förmodligen första konservatoriet i Främre Orienten. Konservatoriets främsta uppgift var att öva upp s.k. slavsångare (qayna) och Ibrahim betraktas av musikhistoriker som »den klassiska muselmanska musikstilens fader«. Hans son Ishaq, som också hade en hög position vid kalifens hov, anses ha komponerat 400 melodier som haft ett avgörande inflytande på Bagdadskolans musik genom sin precisa form och sina verser, vilka under århundraden endast genomgått smärre förändringar. Dessa musiker från familjen al-Mawsili var de verkliga mästarna under Abbassidanperiodens guldålder. Ishaqs son Hammad fortsatte sina lysande föregångares musikaliska arbete, måhända utan deras genialitet.

Ziryab

En annan begåvad kurdisk musiker, Ziryab (789–854), som var en befriad slav från en liten by i Mosul, förde vidare traditionerna från familjen al-Mawsili. Efter att ha börjat sin karriär hos Ishaq i Bagdad, fortsatte han den glansfullt vid Abder Rahmans hov i Cordoba, där han grundade ett musikkonservatorium. Detta kom att bli en plantskola för den arabisk-andalusiska konsten, vars traditioner senare kom att leva kvar i hela Maghreb. Det var Ziryab, som uppfann plektrumet och som kompletterade sin lärares Ishaq al-Mawsilis luta med en femte sträng.

Musiker från senare tid

Senare sökte de kurdiska musikerna ära och berömmelse vid hovet hos sultanen i Istanbul. Den tradition, som på detta sätt etablerades, har fortsatt in i vår tid och många av de kända namnen i turkisk musik är faktiskt kurdiska (Ruhī Su, Nesīmī, Rahmī Saltuk, Ihsanī, Daimī). För dessa kurder var enda möjligheten att nå ära och berömmelse att använda det officiella statsspråket.

Blåsinstrumenten dominerar

Den kurdiska musiken domineras av blåsinstrument. Andra instrumentslag som så ofta förekommer i turkiskmongolisk folkmusik – stråkinstrument, hackbräden (brädcittror som anslås med hammare eller klubbor) eller tvärflöjt – saknas helt. De vanligaste instrumenten är följande:

Blūr

Blūr eller herdeflöjten, är ett grundläggande instrument i folkmusiken. Urskuren ur en gren från mullbärs- eller valnötsträd, är blūr en låtpipa utan vare sig skåror eller rör, utan specifika standardmått. Vanligtvis spelas blūr som soloinstrument, men används även som ackompanjemang till kärlekssånger och episka sånger. Ibland används den tillsammans med ‘erbane (tamburin) för att ackompanjera danser och dilok i bergsbyarna. Herdarna använder den dessutom till att locka till sig sina hjordar.

Dūdūk

Dūdūk är i bruk speciellt i dalgångarna och på högplatåerna i den del av Kurdistan, som nu ligger i Turkiet. Man träffar också på instrumentet hos vissa folk i Kaukasus (armenier, azerbajdjaner m.fl.). Dūdūk är en pipa utskuren från mullbärs- eller aprikosträdets gren, ca 32 CM lång med åtta ekvidistanta hål på ovansidan och med ett nionde hål på undersidan. Den vidgar sig svagt mot den övre delen där ett ca 12 cm långt rör försett munstycke är fastsatt. Tidigare användes dūdūk vid ackompanjemang av traditionella krigssånger eller kärlekssånger, men har med tiden fått ett mera allmänt, användningsområde. Tillsammans med def (bastrumma) kan det därför användas till dansmusik. Dūdūk används knappast aldrig som ensamt instrument. Även i solopartier brukar den få stöd av ytterligare en dūdūk som spelar grundtonen (surrar), eller av en tenbūr.

Zirne

Zirne är en konformad oboe med dubbelt rörblad av sälg, fastsatt i ett litet munstycke av mässing. Detta instrument förekommer i de flesta folkmusikaliska sammanhang i Mellersta Östern och i Maghreb.

Tenbūr

Tenbūr eller den kurdiska lutan är det mest älskade instrumentet. Den förekommer i en rad olika modeller och storlekar. Vanligast är en tenbūr med en resonanskropp i form av ett halvt päron (utskuren ur mullbärsträd), sex strängar som knäpps med ett plektrum och en cirka meterlång hals gjord i valnötsträd med sex skruvar och 32 justerbara greppband. Trakterandet av tenbūr sker inte nödvändigtvis tillsammans med något slagverk. Den används ensam som ackompanjemang av traditionella sånger från slättlandet och speciellt av politiska visor. När den beledsagar andra visor och danser, får den ibland stöd av dembilk (keramiktrumma) i synnerhet bland kurderna i Syrien och Irak. Detta bruk börjar också sprida sig till städerna i de sydligaste delarna av turkiska Kurdistan.

Här har endast i korthet kunnat ges en presentation av kurdisk musik och dans. Fortsatt dokumentation och forskning kring detta så rika och mångfacetterade material, kan säkerligen kasta nytt ljus över vår bild av Mellersta Östern, från såväl musikvetenskaplig, kulturell som historisk synvinkel.

© Kendal Nezan, ordförande i Kurdiska Institutet i Paris.
Översättning: Christian Råberg

-----------------------------------
Nivīskar: av KENDAL NEZAN
Weşandin: 2005-05-25
Xwendin: 20703
 

MUZĪK   
Melayź Cizīrī, »Dīwan« (2006-11-29)
RealPlayerź dakişīne (2005-05-26)
La musique kurde (2005-05-25)
PIRSIYARA AKTŪEL
»Li gor qenaeta te bila kurdźn Kurdistana Sūriyeyź digel projeya Emerīkayź yan ya Rūsyayź bin?
 
Ya Emerīkayź
Ya Rūsyayź
  » Encamźn dengan
 
 
MUZĪK INFO
Melayź Cizīrī, »Dīwan«
RealPlayerź dakişīne
La musique kurde
Kurdisk musik
 
NERĪNGEH
 
[kitźb] Sun Zī: Hunera şer (2016-04-21)
Ismail Beşikēi ji kurdan re li ser ermeniyan semīnerek da (2013-09-28)
Kurdistan berī serxwebūna siyasī ”serxwebūna petrolź” ū ekonomīk īlan dike (2012-05-21)
Tewanga navdźrźn zimanź kurdī (2009-02-08)
Umīt Firat dibźje navnīşana ēareserīya pirsa kurd ne PKK ye (2008-11-11)
Hźro Talebanī: Min nedixwest Mam Celal bibe serokkomarź Iraqź [foto] (2007-05-10)
Alfabeya kurdī-latīnī ji bo zimanź kurdī ji alfabeya kurdī-erebī minasibtir e (2005-11-02)
Ferqa di nźvbera »ko«, »ku« ū »kū« de (2005-05-19)
Xewna Mesūd Barzanī ji başūrź Kurdistanź mezintir e (2005-02-07)
 
REKLAM


KOLUMNĪST
Şebabź Egīt nabe Şeroyź Biro ū ez jī nabim ”heval”
Tolstoy ū xelata Nobelź
Kurdistaneka serbixwe ū [ne]cida
Heşt rojźn şerź xendekź – I
Em ū felsefe
Hilbijartinźn Kurdistanź ez şok kirim
© 1997–2017 www.nefel.com  |  E-poste: info@nefel.com  |  Powered by Medesoft.org